: +(380) 96 000 0572, +(380) 66 000 5712, +(421) 944 178 666, : minaevim

O technológii

O technológii výroby

      

Každý človek vie, že vlastné podnikanie poskytuje finančnú nezávislosť a istotu v budúcnosti. Práve to núti podnikateľov hľadať nezaplnené trhové medzery, ktoré umožňujú realizovať vlastné ciele. A najdôležitejšie je po realizácii nápadu získať plánovaný príjem.
Минаев Игорь

      

Obyčajne spočíva problém organizácie podnikania v nedostatku štartovacieho kapitálu, ktorý je potrebný na vstup na tovarový trh. A tu sú nielen výdavky na získanie zariadení a priestorov, tieto sú jasné a sú otvorené, ľahko vypočítateľné. Asi ste už mnohokrát videli opustené prevádzky, inzeráty o predaji podniku, to je výsledok nepremysleného podnikania.

     Mnohí podnikatelia skrachujú pri uvedení výrobku na spotrebiteľský trh, neuvedomujúc si dôležitosť vytvorenia kanálov odbytu výrobku, reklamy a zabezpečením školenia personálu.

    «Ovsený kvas» nefiltrovaný je originálny výrobok prírodného kvasenia, rozpracovaný našou spoločnosťou. Je to novinka na trhu nápojov, ktorá v priebehu krátkeho času bude zaujímať ľudí s podnikateľským duchom.

     Nami ponúkaná technológia výroby kvasu nie je energeticky náročná a nevyžaduje výrazné finančné vklady. Výrobná linka je kompaktná a technologický proces umožňuje prispôsobovať sa objemu realizácie.

     Obilný zákvas sa vyrába podľa technologických pokynov raz za 6 mesiacov. Príprava zrna je nevyhnutná, no nevyžaduje veľké náklady.

    Sirupy sa vyrábajú podľa ТU U 11.0-3082600470-001:2014 «Ovsený kvas» na každú sériu podľa sortimentu vyrábaného kvasu. Pripraví sa sirup, v pripravenej čistej vode sa rozpustí med, cukor, ovocný alebo ražný koncentrát podľa poradia uvedeného v technologických pokynoch.

     Zabezpečujeme vyškolenie výrobného personálu pri spustení technologického procesu a v prípade vzniku problémov poskytneme účinnú pomoc.

     Výrobné pokyny Vám umožnia správne organizovať procesy prípravy výroby, vybavenie priestorov zariadeniami v súvislosti s potrebami hygieny.

     Poskytneme odporúčania na presadenie «Ovseného kvasu» na trhu. Taktiež už rôzne prepracované kanály odbytu. Pomôžeme Vám určiť optimálny spôsob realizácie pre Váš región.

     V závislosti od vybraného kanála realizácie, sa vyberá technologické zariadenie a vytvára sa linka. Pružnosť technologického procesu umožňuje vyrábať od 100 litrov do úplnej plánovanej kapacity, ktorú si kladiete ako základ pri tvorbe Vášho podnikateľského zámeru.

     Osobitnú pozornosť je potrebné venovať príprave priestorov, všetky potrebné požiadavky na nich sú uvedené v hygienických predpisoch Vašej krajiny.

    Prvotná montáž a vyladenie technologickej linky zaberie približne mesiac. Spustenie kvasenia vyžaduje 10 - 15 dní, čo je veľmi dôležité a náročné obdobie, ktorého správne vykonanie vplýva na kvalitu ovseného kvasu.

    Najväčšie náklady si vyžaduje ochladzovanie hotového kvasu. Výber chladenia je potrebné urobiť uvážene, vychádzajúc z maximálneho hodinového objemu dávkovania a kanála realizácie. Napríklad, pri dodávke dávkovaného kvasu domov ku konečnému spotrebiteľovi, nie je chladenie nutné.

  • Tu je príklad ceny technologickej linky s výrobnou kapacitou do 1600 litrov za deň. Cena technologického vybavenia je 8000 EUR, z ktorých 3900 EUR je cena chladiaceho zariadenia s kapacitou do 500 litrov za hodinu. Ceny sú uvedené pre ukrajinský trh.
  • Nepochybne bude nevyhnutné preregistrovať TU U 11.0-082600470-001:2014 «Kvas ovsený» v krajine umiestnenia a realizácie tohto nealkoholického nápoja, čo je našou zodpovednosťou pred Vami.

   Získaním našej technológie výroby ovseného kvasu dostanete nielen balík dokumentov, ktorý umožní organizovať výrobu, ale aj naše služby v plánovaní priestorov, výbere, dodávke a montáži zariadení. Poskytneme Vám preverených a spoľahlivých dodávateľov surovín, čo je veľmi dôležité pri minimalizácii skladových zásob.

   Vysoká mobilita umožňuje v priebehu zmeny, rozobrať technologickú linku, previezť ju napríklad do perspektívnejšieho regiónu a spustiť prevádzku na novom mieste. Samozrejme pri existencii zdroja vody, elektrickej energie a kanalizácie.

   Jedinečnosť výrobku, jednoduchosť technológie a vysoká rentabilita vám umožní návratnosť ceny zariadenia a dosiahnutie zisku už za prvú sezónu.

O mne

  • Som Ing. Igor Minajev a predstavujem Vám nealkoholický nápoj «Ovsený kvas». Vyrába sa podľa technologických podmienok TU U 11.0-3082600470-001:2014 «Ovsený kvas» (Ukrajina) na základe starých tradičných receptúr. Vlastním práva na ТУ, technologické podmienky a originálnu receptúru. Spotrebiteľské vlastnosti kvasu sú potvrdené dopytom kupujúcich a rozhodnutiami Hygienickej a epidemiologickej služby z roku 2014. D'alej...