: +(380) 96 000 0572, +(380) 66 000 5712, +(421) 944 178 666, : minaevim

O ekonomike

Ako sme uviedli vyššie, technológia výroby Ovseného kvasu je nízkoteplotná a nemá vysoké energetické nároky.
Минаев Игорь

Náklady na energetické zdroje pozostávajú z výdavkov za elektrickú energiu na napájanie zariadenia, osvetlenie, ventiláciu a vykurovanie priestorov, ak sa má pracovať celý rok.

Zloženie technologickej linky na výrobu Ovseného kvasu:

  1. Nádrž na kvasenie obilného zákvasu – 2 ks = €250.
  2. Nádrž na usadeniny kvasu – 1 ks = €125.
  3. Nádrž na hotový kvas – 1 ks = €100.
  4. Prečerpávacie čerpadlo – 1 ks = €280.
  5. Zariadenie na ochladzovanie kvasu – 1 ks = €3900.
  6. Zariadenie na umývanie obalových nádob – 1 ks = €1450.
  7. Kompresor – 1 ks = €180.
  8. Zariadenie na čistenie vody – 1 ks = €310.

Celková cena zariadenia je okolo 8000€.

Pracovný výkon zariadenia je do 5 kW, proces prečerpávania a dávkovania kvasu zaberá okolo 3 hodín. Osvetlenie a ventilácia do 1 kW/hod.

Pri cene elektrickej energie pre podnikateľov 0,0768 €/kW, náklady na elektrickú energiu predstavujú 1,84€ za 24 hodín.

Na obilný zákvas potrebujeme získať celistvé zrná ovsa. Na prípravu a čistenie zrna sa plánujú náklady od 0,3 do 0,5 m3 čistej pitnej vody.

Na 100 litrov kvasu je potrebných do 7 kilogramov zrna, cena zrna je 0,34 €/kg.

Na výrobu sirupov sa používa:

-prírodný med, do 2,0 kg/100 l.

-cukor, do 4,0 kg/100 l.

-prírodný ovocný sirup, do 2%.

-jačmenno-ražný koncentrát, do 2%.

Celková cena surovín na 100 litrov kvasu predstavuje 3,85€.

Spotreba pitnej vody na umývanie obalových nádob, prípravu kvasu, umývanie zariadenia a priestorov pri výrobe 100 litrov predstavuje 0,15 m3. Cena vody s prihliadnutím na jej odvod do kanalizácie 0,45 €/m3.

Urobíme napríklad výpočet nákladov pre technologickú linku s kapacitou 1600 litrov za 24 hodín za mesiac:

Náklady:

Elektrická energia = 48,84€.

Zrno = 0,31€.

Suroviny a voda = 1700€.

Mzda pracovníka = 160€.

Náklady na dopravu = 325€.

Celkové hrubé náklady za mesiac = 2234,15€.

Príjmy:

Na výpočet príjmu vezmeme veľkoobchodnú cenu za ovsený kvas v roku 2015 = 0,35 €/l.

Denná realizácia 1600 l х 0,35 Eur = 560€.

Mesačná realizácia 26 dní х 560€. =14560€.

Samozrejme, to sú ideálne podmienky, avšak dokonca aj pri realizácii 800 litrov, čo je celkom reálne dosiahnuť za dva mesiace práce, budete mať zaručený zisk už počas prvej sezóny.

Dôležitou otázkou sú obaly, realizácia kvasu cez rol-bary a stánky sa robí v termosúdkoch. Cena termosúdka dobrej kvality s objemom 20 litrov = 53€. Na realizáciu 800 litrov kvasu je potrebných 80 termosúdkov, čo je 4240€.

Ceny sú uvedené pre ukrajinský trh, ale ľahko si prepočítate túto sumu na európske ceny.

Kompletizácia a výrobná kapacita technologickej linky je v každom prípade individuálna, avšak uvedený príklad ukazuje, aké možnosti pre Vaše podnikanie sa otvárajú pri realizácii tohto projektu.

Dosiahnete dobrý príjem, vložiac neveľké vklady, dokonca pri sezónnej výrobe za päť mesiacov. Pomôžeme Vám vybudovať odbytové kanály na realizáciu kvasu počas celého roka.

O mne

  • Som Ing. Igor Minajev a predstavujem Vám nealkoholický nápoj «Ovsený kvas». Vyrába sa podľa technologických podmienok TU U 11.0-3082600470-001:2014 «Ovsený kvas» (Ukrajina) na základe starých tradičných receptúr. Vlastním práva na ТУ, technologické podmienky a originálnu receptúru. Spotrebiteľské vlastnosti kvasu sú potvrdené dopytom kupujúcich a rozhodnutiami Hygienickej a epidemiologickej služby z roku 2014. D'alej...